Havvindmølle parker

Havvindmølle parker

Danmark er et af de ledende lande indenfor vindenergi, og således også indenfor havvindmølle parker. De danske vindmøller producerer nok strøm til at supplere danskerne med over 40% af vores forbrug fra vindmøller, og siden 1991 er en del af dem blevet placeret i havet. Det er gjort fordi der er masser af plads, masser af vind, og så er de ikke til gene for nogen.

Der findes i Danmark 13 etablerede havvindmølle parker, der består af hele 516 vindmøller der producere 1271 MW. Men der er planer om at idriftsætte vindmøller der kan producere hele 1000 MW mere i løbet af 2020. De planer er fastsat af staten for at øge produktionen af vindenergi.

Der er mange fordele ved at placere vindmølle parkerne på havet, men den helt store ulempe er at det koster næsten dobbelt så meget. Det gør det fordi der er nogle ekstraordinære udfordringer ved at placere tunge vindmøller på en blød havgrund.

En havvindmølle er i store træk ens med land vindmølle, den store forskel er at der skal laves et kunstigt grundlag der hovedsageligt består af cement til at placere vindmøllen på, og det er en ekstra omkostning. Ligeledes kræver det også nogle både og kraner, som en landvindmølle ikke kræver, og det får omkostningerne til at løbe op. Selvom omkostningerne er højere, så er det stadig en god investering at anvende havvindmøller.

Naturen elsker havvindmøllerne, og de danske vindmølle parker er det tættese vi kommer på koralrev i Danmark hvis man er dykker. Fiskene og andre havdyr boltre sig rigtig i vindmølle parkerne, og vindmøllerne er gået fra at være en gene for fuglene på land, til at være elskede af havdyrene.

De firmaer der står for opførelsen af havvindmølle parker, har også til ansvar at bevise det ikke skader miljøet, og det viser sig at det er meget få dyr der har problem med havvindmøllerne.

Generelt er de fleste fugle bange for vindmøller, og det bliver ofte gjort til et større problem for fuglene, end det egentlig er. Med i overvejelserne skal man overveje om grøn energi der ikke udleder CO2 ikke har større værdi for os og naturen, så længe at vindmøllerne ikke er et stort problem for fuglene, og det ikke er en decideret trussel.

dante