Hvordan virker vindenergi

Hvordan virker vindenergi

Vindmøller ser ofte store og kompliceret ud, og selvom de er et teknologisk vidunder, fungerer de faktisk forholdsvis simpel. Når vindmølle bladene kører rundt, sider der magneter på indersiden af bladene, de magneter kører rundt og rundt når bladene rotere. Når magneterne kører rundt, kører de forbi nogle stationære spoler af metal tråd, og ved kontakten skabes der jævnstrøm som bliver opfanget af tråden og ført ind i en frekvensomformer der laver jævnstrøm om til vekselstrøm.

Vekselstrømmen kan så blive anvendt lokalt hvis vindmøllen er placeret nær en bygning. Hvis ikke kan strømmen opbevares i batterier, eller den kan som den oftest vil blive, sendt videre i elnettet og distribueret ud til boliger.

Vindmøllerne bliver større og større, og det er simpelthen for at få den maksimale vindenergi ud af vindmøllen. Der skal rigtig meget energi til at bladene begynder at rotere, men når de først køre på fuld kraft, så kan de også producere rigtig meget strøm. Det kan de fordi magneterne der bliver anvendt til at skabe jævnstrømmen kan blive større når vindmøllerne er større, og kraften bliver øget. Den øgede kraft magneterne har, resultere i en større elektrisk fraktion når de køre forbi spolerne af metal tråd, og de kan dermed absorbere endnu mere strøm, der kan sendes videre til frekvensomformeren.

Der findes mange forskellige former for vindmøller, lige fra de kæmpe Vestas vindmøller du kender fra det danske landskab, til de mindre vindmøller, som har lignende blade bare i mindre udgave.

Der findes faktisk også vindmøller med lodret blade, i modsætning til de traditionelle vandrette blade. De fungere ligesom de andre vindmøller, men har fordelen af at de ikke behøves at pege direkte ind i vinden, det betyder at vindmøllen ikke behøves at have en generator og en gearboks der vender vindmøllen mod vinden, det gør vindmøllen billigere, men betyder også mindre vedligeholdelse og service. De lodrette vindmøller kan også bliver placeret lavere end de vandrette vindmøller fordi de ikke kræver lige så meget vindkraft.

Så længe solen skinner vil der være vind, fordi vind bliver skabt når der er temperaturændringer og luften flytter sig. Derfor vil en vindmølle altid kunne lave energi, eftersom solen vil skinne de næste mange millioner af år.

Ved at anvende vindenergi kan vi reducere behovet for kul og fossile brændstoffer, som har en skadelig virkning på vores planet, og som vi før eller siden vil løbe tør for.

Produktionen og transporten af vindmøller er forholdsvis store projekter, fordi selve størrelsen på en moderne vindmølle er enorm, det vil altid skabe forurening at producere og transportere produkter, men forureningen i forbindelse med produktionen af vindmøller er begrænset, og det bliver hurtigt opvejet af alt det grønne energi de producerer.

dante