Fordele ved vindenergi

Fordele ved vindenergi

Danmark er et af de førende lande indenfor vindenergi, og vi danskere nyder stor fordel af at vores strøm kommer fra vindmøller. Faktisk slog Danmark i 2017 “vind rekord” fordi hele 43.7% af det danske elforbrug kom fra vores vindmøller.

Men udover at supplere os med godt 44% af vores strøm, så er der en række andre fordele ved vindenergi.

Når strømmen kommer fra vinden af, så er det meget få omkostninger, og skader ikke miljøet som så mange andre energi former gør. Vindmøller skaber energi på en vedvarende måde der sikre at vi vil have strøm når verden engang løber tør for fossile brændstoffer og kul.

I modsætning til fossile brændstoffer og kul har vindmøller ingen negativ virkning på miljøet, og det er også en af de helt store fordele ved vindenergi.

Der har tidligere været stor kritik af vindmøller som raget op i det danske landskab og forstyrrede naturen samt var larmende. Det problem er ved at blive løst, og selvom der produceres mere strøm fra vindmøller, så er der faktisk færre vindmøller i dag end der var i 2001 da der var flest.

Den teknologiske udvikling har sørget for at vindmøllerne er mere effektive og larmer mindre, ligeledes har placeringen af vindmøller i havet bidraget til reduceringen af vindmøller nær bolig områder.

I dag er der stor opbakning fra danskerne til vindmøller, det er der hovedsageligt to grunde til. Først og fremmest fordi det er grøn energi og vi oplever klimaændringer der kan have fatale konsekvenser, det er vi i Danmark klar over, og forstår dermed fordelen ved vindenergi. Den anden grund er at vi har muligheden for i Danmark at blive selvforsynende, hvilket vi ikke kan opnå med fossile brændstoffer, men med vindmøller har vi muligheden for det, og det er tiltrækkende for os danskere.

En vindmølle producerer i løbet af sin levetid 80 gange så meget energi som det koster at producere, vedligeholde og skrotte den. Det er en investering de fleste kan forstå, og så giver det jo god mening at udnytte at vi i Danmark har en af de største vindmølle producenter.

I Danmark ligger Vestas som er en af verdens førende vindmølle producenter, det betyder at der i Danmark er mange arbejdspladser fordi der produceres så mange vindmøller som der gør. Ligeledes hjælper det også Danmark til at blive kendt som et veludviklet “grønt land” der er på forkant med moderne teknologi.

dante