Vandenergi og miljøet

Vandenergi og miljøet

Vandkraftværker kan producere vedvarende vandenergi, og betragtes som en grøn energikilde fordi et vandkraftværk kan skabe energi uden at udlede CO2, dog er der andre miljø udfordringer ved et vandkraftværk, heriblandt økosystemet i floderne samt det nært liggende dyreliv.

Tidligere har der været stor modstand mod dæmninger fordi det netop har haft en stor indgreb på beboer og dyr, men jo mere vi forstår de klimaforandringer vi står overfor, jo højere begynder vi at prioritere grøn energi, og dermed også vandkraftværker.

En af udfordringerne er at en dæmning forhindre fiskene i at svømme til deres normale gydehabitater, og derved kommer nogle arter i problemer fordi de ikke kan reproducere. Der er dog ikke nogle tilfælde af en art som er blevet udryddet på grund af en dæmning.

I lande som Brasilien, Peru og Etiopien giver dæmninger store problemer for lokale stammer der bor og jagter i naturen, og det anslås at op mod 300.000 stamme folk kan blive tvunget til at forlade deres hjem og det land deres forfædre har anvendt som hjem.

En dæmning skal gerne give billig grøn energi der kan hjælpe landets befolkning, men i nogen lande står de altså overfor nogle endnu større udfordringer end blot dyreliv og flod flora.

dante