Vandenergi og energitrekanten

Vandenergi og energitrekanten

For at en energikilde skal være i stand til at forsyne samfundet med grøn energi er der tre elementer som skal være bæredygtige. De tre elementer ser vi lidt nærmere på her i forhold til vandenergi.

Selvom der er store klimaforandringer vi gerne skal have ændret, så skal en energikilde stadig være konkurrence dygtig i forhold pris, ellers kan omkostningerne være for store til at kunne betale for energien. Vandenergi kan udvindes på flere forskellige måder, og den bedste er turbiner i dæmninger, der rigtig dyre at bygge, men de har en lang levetid og økonomisk er ansvarlige. Så vandenergi har en god konkurrence evne.

Grøn energi skal også være vedvarende, altså vi skal ikke løbe tør for det. Eftersom verden er dækket af 70% vand, så burde vi ikke løbe tør for vand indenfor de næste stykke tid.

Grøn energi skal naturligvis være bæredygtig, og energi fra vand kan produceres uden at belaste miljøet. Dog kan der være nogle udfordringer for nogle dyrearter, og i nogle tilfælde menneskegrupper, men ser man på klimaet er det en ren form for energi.

Vandenergi opfylder altså alle 3 elementer i energitrekanten, og må betragtes som bæredygtig grøn energi.

dante