Styrk samarbejdet omkring vedvarende energi

Styrk samarbejdet omkring vedvarende energi

Fremtiden er grøn – så meget er politikere, store dele af befolkningen, videnskabsfolk og mange andre grupper enige om. Vi skal have mere vedvarende energi og på den måde belaste naturen mindre, selv om vi kører bil, vasker tøj og har industriel produktion.

Lige nu opstilles der solceller på arealer landet rundt, og for at holde sammen på det hele og få overblik, er det vigtigt, at man på tværs af virksomhederne kan tale sammen og udveksle informationer, så alle er opdateret. En af metoderne hertil kan være et intranet, der kan styrke kommunikationen. Men hvad er et intranet egentlig?

Styrk videnudveksling og skab transparens

Med et intranet kan man i en virksomhed styrke sin kommunikation. Et intranet er en it-baseret platform, hvor man kan udveksle viden, lægge fælles aftaler og dokumenter få overblik og kunder og sit fagområde – kort sagt styrke hele den del af virksomhedens drift, som handler om, at alle arbejder på det bedst mulige grundlag.

Hvis vi skal have mest muligt ud af udviklingen inden for vedvarende energi, er det vigtigt, at alle medarbejdere er helt opdaterede på alt, hvad der sker i branchen og den enkelte virksomhed. Det kan et intranet hjælpe med til, så alle ror i samme takt.

dante