Solen er ren energi

Solen er ren energi

Når solen bager ned fra en skyfri himmel en dansk sommerdag, så kan vi umiddelbart forstå, at solenes energi kan udnyttes, så vi kan få el og varmt vand gennem solpaneler. Det kan være sværere at forstå, at der også kan komme solenergi gennem solens stråler en vinterdag, og det er tilfældet, om end effekten på et solpanel en sådan kold dag ikke er nær så høj som om sommeren. Hvor høj effekten er, vil afhænge af, om solpanelet bruges til at skabe strøm via lysceller, eller om solens varme direkte skal opvarme eksempelvis varmt vand til en husholdning.

Endnu leverer solen kun en beskeden mængde af den samlede danske energiproduktion – omkring 2,2 %. Så der er lang vej til, at vi får solens energi ind i stuerne gennem el-ledningerne og ikke blot gennem vinduerne til det hyggelige hjem, der måske er indrettet med et flot sisal tæppe af naturens egne materialer. Men det kommer – ingen tvivl om det, for vi er midt i en grøn omstilling, hvor alle vedvarende energikilder skal udnyttes, hvis vi skal nå vores ambitiøse mål.

Solenergi på to måder

Solens energi kan i dag udnyttes på to måder. Den ene metode går ud på at opsætte solpaneler på eksempelvis taget af en bygning. Der løber en slags kølervæske bag solpanelet, som opvarmes af solens stråler. Den varme væske ledes via en spiral til et kar med vand, som så opvarmes. Denne metode bruges tit i private installationer på et hus, hvor man så kan supplere forsyningen af varmt brugsvand på denne måde. Overskydende varme kan ledes ud i husets varmeinstallation. Tager du sydpå til for eksempel Nordafrika eller blot Italien og Frankrig, vil du se solpaneler til opvarmning af brugsvand på stort set alle huse.

Den anden metode er den, der i øjeblikket mest installeres i Danmark. Solpanelet fungerer sådan, at solens stråler omsættes direkte til elektricitet via panelets elektroniske indretning, og denne strøm ledes så ud i det almindelige elnet.

Der installeres både private solceller på enfamiliehuse og store solcelleparker baseret på denne teknologi.

Som alle andre ting møder de store solcelleparker, der ofte kan fylde mange hektar, kritik. Naboer til en gård, hvis jorder dækkes af de mørke solceller, klager over den ødelagte udsigt, og andre kan ikke forstå, at jorden ikke skal udnyttes til landbrug og fødevareproduktion i stedet for. Det bliver spændende at se, hvordan denne modsætning mellem forskellige grupper vil løse sig, og måske vil vi finde på nye metoder til at udnytte solens energi, som både er mindre synlige og mere effektive. Indiskutabelt er solen vores mest vedvarende energikilde, og derfor vil mennesket i fremtiden med stor sikkerhed udnytte dens energi endnu mere.

dante