Energi i naturens tjeneste

Energi i naturens tjeneste

Klimadebat og klimamål fylder rigtig meget i disse år, og politikerne har sat ambitiøse mål op for, hvor meget vi skal reducere vores udledning af CO2 til atmosfæren med. 70 %’s reduktion inden for en kort årrække er de danske politikeres mål. 50 % siger andre politikere, blandt andet i EU, og jo mere ambitiøs man er, jo kortere tid bliver der sat af til at nå målene. Det er spændende, om det bliver muligt at nå målene så hurtigt, som ambitionerne tilsiger.

Hvad er dine egne ambitioner? Måske handler det mere om noget personligt? Skal du booste din energi ved at få rettet dine bryster til, så du måske kan genvinde noget selvtillid og få ny energi til dine mange gøremål? Du har gode muligheder hos Motiva, der med sin lange erfaring med eksempelvis brystkorrigerende operationer kan give dig et helt nyt liv.

Men tilbage til naturens egen energi. Når vi snakker om fornybar energi, så er det i Danmark ofte vind, der er tale om. Siden 1970’erne har danske virksomheder arbejdet seriøst med at udvikle vindmøller, så vi kan udnytte vindens evige kraft, og i dag har vi en ledende position på verdensplan inden for dette område af fornybar energi. Vestas er blandt de allerstørste vindvirksomheder i verden, og vi har også Siemens, der har store dele af sine aktiviteter i Danmark med rødder i virksomheden Bonus i Brande, som Siemens opkøbte for år tilbage.

Vindenergi har ét problem, som vi ikke har løst endnu: Når det blæser meget, producerer vi meget mere el, end vi kan bruge, og det kan være svært at afsætte den til andre lande til en rimelig pris. Og når vinden ikke blæser, så må vi fyre op i vores kraftværker med kul, gas eller træ, og ingen af disse brændstoffer er særligt miljøvenlige. Eller vi kan vælge at importere el fra Norge, Sverige og Tyskland, og den er dyr i øjeblikket – faktisk er elprisen steget til det dobbelte inden for en kortere periode.

Så der bliver arbejdet hårdt på at finde en teknik, der kan lagre vindens energi, så vi kan bruge vindenergien ved behov. Det kan for eksempel være anlæg, der omformer vindstrømmen til brint, der kan bruges som brændstof i lastbiler, skibe og i industrien. Eller vi kan lagre den i elbilerne, der så kan køre på grøn strøm – her er udfordringen dog, at vi ikke ved, om det er vindstrøm eller anden strøm, der kommer ud af stikkontakten, når vi oplader vores elbiler.

Også solcelleanlæg er en måde at udnytte naturens energi på, når vinden ikke blæser – så på den måde kan vi samlet opnå, at en stadig større del af vores el bliver grøn.

dante