Kan vind løse vort energibehov?

Kan vind løse vort energibehov?

Her i Danmark har vi i rigtig mange år arbejdet med grøn energi baseret på vind. Nogle af verdens førende virksomheder inden for vindenergi er grundlagt i Danmark og har stadig deres hovedkontor her – med Vestas som den mest kendte.

Kan vind løse hele vores energibehov i fremtiden? Det kan vinden nok ikke, men fakta om vindenergi viser, at omkring 40 procent af vores elforbrug i dag produceres af vindmøller. Det er en stor andel, og den vil sikkert kun blive større i fremtiden.

Vinden har dog den ulempe, at den kun kan bruges til strømproduktion, når den blæser, så hvis vi i fremtiden skal dække 100 procent af vores elforbrug med grøn energi, skal vinden kombineres med andre former for grøn energi. Det kan for eksempel være solenergi og biogas. Energi fremstillet af træ, som vi i dag gør ganske stor brug af her i Danmark, kan man ikke forvente i fremtiden vil være realistisk på grund af, at der ikke må fældes skov i det omfang, vi gør i dag, og mange regner heller ikke energi baseret på eksempelvis træpiller for at være en ‘rigtig’ grøn energi. Så fremtidens grønne energi handler nok mest om sol, vind og biogas samt brint.

En udfordring ved den grønne produktion af el via vind er, at vi i perioder producerer rigtig meget strøm og i andre perioder knap så meget – men vores forbrug er mere eller mindre det samme hele tiden. Derfor arbejdes der også med at udvikle forskellige måder at lagre energien på, så vi kan gemme energi produceret mens vinden blæser til tider, da der er vindstille. Man har ligefrem talt om at udvikle enorme ‘dyppekogere’, så man for eksempel kan varme fjernvarmevand op med vindenergi og bruge energien oplagret i det varme vand til at levere fjernvarme og anden varme i vindstille tider.

Det bliver spændende at se, hvad fremtiden bringer, så vi kan udnytte vinden endnu mere.

dante