Gør en indsats for klimaet

Gør en indsats for klimaet

De fleste mennesker bekymrer sig om udviklingen i det globale klima. Og i vores hverdag mærker vi allerede, hvordan naturen ændrer sig – der er forår i februar, og det er ligesom, at årstiderne har forskubbet sig.

Rundt omkring på kloden slås folk med alvorlige ændringer, som betyder noget for deres levebrød. Her i Danmark vil vi nok i første omgang skulle løse problemer med mere nedbør og forskydninger i, hvornår den kommer, men andre steder kan klimaforandringerne medføre, at folk ikke kan dyrke jorden og dermed få brød på bordet.

Stigende interesse for grøn energi

Udviklingen betyder, at mange begynder at interesse sig for grøn energi, som i Danmark især er vindenergi og energi genereret fra solceller – samlet under den fælles betegnelse ‘grøn energi’. Og du kan gøre en indsats for klimaet ved at støtte udviklingen af mere grøn energi. Du kan for eksempel investere i vindaktier, støtte lokale projekter inden for solcelleparker eller måske medvirke til at realisere fælles fjernvarme, hvor man bruger CO2-neutrale kilder til opvarmningen.

Pynt dit hjem med energi-tema

Interesserer du dig for grøn energi, kan du smykke dit hjem med flotte Plakater med motiver inden for dette emne – vindmøller, naturmotiver og andet, som signalerer, at du har en stor interesse i grøn energi og hele den grønne verden. Er du selv bruger af naturen, har du også en helt egoistisk interesse i at understøtte, at vi også har en natur at gå ud i om mange år, og det kan din støtte til grøn energi medvirke til at sikre.

Som forbruger har du selv mulighed for at understøtte den grønne energi. De fleste elselskaber tilbyder, at du kan få grøn strøm i din stikkontakt, og det kan måske være en idé for dig at gå hen ad denne vej, hvis du aktivt vil gøre en indsats for miljøet og det truede klima i verden.

Ganske vist kan du ikke vide, om det konkret eksempelvis er vindmøllestrøm, der komme ud af din stikkontakt, men du er med til at støtte, at en stigende del af vores samlede strømforbrug dækkes af vedvarende energi, hvis du vælger at købe grøn strøm fra dit elselskab.

Vi har alle gode grunde til at støtte op om grøn energi, og du kan selv gøre en indsats.

dante