CRM er vigtig ved udviklingen af markedet for vedvarende energi

CRM er vigtig ved udviklingen af markedet for vedvarende energi

Markedet for vedvarende energi er i kraftig vækst, og danske virksomheder er helt i top, når det gælder om at levere produkter og metoder til at producere grøn energi. De fleste ved nok, at danske virksomheder er verdensledende inden for blandt andet vindenergi, men også på en række andre områder er danske erhvervsliv med helt i toppen, når det gælder grøn og bæredygtig energi.

En virksomhed som Danfoss er for eksempel kendt for at levere produkter, der kan spare på energiforbruget i huse og andre bygninger, og denne virksomhed er således på denne måde med til at skabe en bæredygtig udvikling inden for energi i Danmark og på sine eksportmarkeder.

Når den har så stor succes, skyldes det med sikkerhed blandt andet, at den er god til at holde styr på sine kunderelationer ved hjælp af et godt crm system, som den kan bruge til at logge kundekontakter, holde styr på salgsleads og alle mulige andre ting, som har med den gode kontakt til kunder og potentielle kunder at gøre.

Vind, sol og biogas

Inden for vedvarende energi har danske virksomheder især gjort sig gældende inden for vind, men også med hensyn til solenergi og biogas.

Vi har udnyttet vind til energi gennem århundreder – helt banalt fra da vi fandt ud af at spænde et sejl op i en mast og udnytte vinden til at drive et skib frem, til små vindmøller, som blev sat op på gårdenes tag, så de kunne drive en kværn eller trække vand op af en brønd. I vores tid er vindmøllerne udviklet til noget, der nærmest kan betegnes som industrianlæg. Blandt andet opstilles meget store vindmøller samlet i havvindmølleparker i farvandene uden for eksempelvis Lolland og Bornholm.

Solenergi betegnes ofte som den med langsigtet udnyttelse af naturens egen energi. Gennem solceller indfanges solens energi og omsættes til strøm eller bruges til at opvarme vand. Der opstilles i disse år store solcelleparker på op til flere hundrede hektar rundt omkring i landet, som kan bidrage ti produktionen af grøn strøm. Ikke sjældent er der lokal kritik af disse parker, fordi de kan dominere landskabet, men alligevel etableres der flere og flere af disse rundt omkring.

Biogas er gas, der udvindes af biologisk affald eller fra gylle fra landbruget. Det biologiske affald kan for eksempel være husholdningsaffald, som vi indsamler fra private, eller det kan være animalsk affald fra slagterier eller andre steder. Gylle produceres i store mængder i hele landbruget, og ved at afgasse denne i biogasanlæg fjernes lugten og meget af det skadelige indhold, som ubehandlet gylle kan have, når den spredes på markerne.

Affald fra slagterierne kan også omdannes til biodiesel, som en anden form for grøn energi. Men også i fremtiden vil Danmark nok især være kendt for vores bidrag til verdens vedvarende energi gennem de mange vindmøller, som udvikles her i landet og opstilles over hele verden. Danmark er inden for vedvarende, grøn energi en pionernation, og denne position håber vi at kunne bevare i mange år fremover.

dante